Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμών

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμών

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού χωρίς ειδικούς όρους δόμησης

 • Γή -Τρόπος Προσδιορισμού

  Προσδιορισμός ανά περιοχή αξίας γής, εκτός σχεδίου, χωρίς ειδικούς όρους δόμησης
  Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: ΑΑ-ΓΗΣ

 • Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

  Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
  Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9

Εκτός Σχεδίου Πόλης ή Οικισμού με ειδικούς όρους δόμησης.

Έχουν Σ.Δ. μεγαλυτερο από αυτόν των γενικών διατάξεων τουλάχιστον σε μία από τις επιτρεπόμενες χρήσεις (ΦΕΚ 439/Β�/00 ως προς τον ορισμό Ειδικοί Όροι Δόμησης).

 • Γή - Τρόπος Προσδιορισμού

  Συγκριτικά στοιχεία από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Κτίσματα - Τρόπος Προσδιορισμού

  Προσδιορισμός Αξίας Κτισμάτων με προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων ανα περιοχή και είδος ακινήτου
  Έντυπα που Χρησιμοποιούνται: Κ1 - Κ9