Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον".

Πράσινο σπίτι σε 5 βήματα

Εάν ένας ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να ανακαινίσει την κατοικία του, ώστε να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να αυξήσει την εμπρική αξία του οικήματός του, πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι το ακίνητό του πληροί όλα τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον". Στη συνέχεια θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και να ακολουθήσει πιστά πέντε βήματα:

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει κατ' αρχάς να καλέσει έναν ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος θα ελέγξει την κατοικία για να διαπιστώσει πόση είναι η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και κλιματισμό και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, ώστε να μειωθεί. Όλα αυτά καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και, ανάλογα πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητο, κατατάσσεται σε μία από τις εννέα κατηγορίες που υπάρχουν. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η κατοικία να ανήκει τουλάχιστον σε ενεργειακή κλάση Δ ή μικρότερη (Ε, Ζ, Η).

Λήψη προσφορών

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργειακή επιθεώρηση και εκδοθεί το πιστοποιητικό, ο επιθεωρητής σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη επιλέγουν τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην κατοικία, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης επικοινωνεί με τα σχετικά καταστήματα, τις τεχνικές εταιρείες κ.ά. και ζητά προσφορές για τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρειαστούν.

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα

Επιθεωρητής και ιδιοκτήτης συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων και την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα, στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις προσφορές. Έπειτα, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε μία από τις τέσσερις συμβαλλόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες (Alpha, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank), από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2012. Σημειώστε πως, παρ’ ότι η κατάθεση των αιτήσεων έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες, καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες (ενεργειακή επιθεώρηση, λήψη προσφορών, συμπλήρωση ειδικών εντύπων).

Υπογραφή σύμβασης - εργασίες

Όταν η αίτηση εγκριθεί, μέσα σε διάστημα δύο μηνών υπογράφεται η δανειακή σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της τράπεζας. Τότε δίνεται και το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι εργασίες της ανακαίνισης. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του δανείου και σε καμία περίπτωση μετά την 30-06-2012, όποτε λήγει και ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος.

Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση

Μέχρι τις 30-06-2012, πρέπει να έχει γίνει και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και να έχει εκδοθεί το νέο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπου θα επιβεβαιώνεται ότι η κατοικία «ανέβηκε» τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση. Για παράδειγμα, από Δ έγινε Γ, Β ή Β+ κ.ο.κ. Οσοι ιδιοκτήτες ακινήτων ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και οι δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις παρέχονται δωρεάν, καθώς επιδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του προγράμματος.

Πηγή: Real.gr